Νέα

Δημόσια διαβούλευση με θέμα “Κανονισμός καθαριότητας και προστασίας περιβάλλοντος Δήμου Σάμου”Ο Δήμος Σάμου θέτει σε δημόσια διαβούλευση με όλους τους…
Σας ενημερώνουμε ότι ξεκίνησε η λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος του άρθρου 14 του Ν.4442/2016 για την ηλεκτρονική υποβολή...