Νέα

Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2019 12:23

Ενημέρωση αποτελεσμάτων δειγματοληπτικών ελέγχων στο πόσιμο νερό

Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου, ενημερώνει τους Δημότες ότι, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του δειγματοληπτικού ελέγχου που πραγματοποιήθηκε στις 20 Νοεμβρίου 2019 και κοινοποιήθηκαν στο Δήμο στις 25/11/2019, το νερό είναι κατάλληλο προς πόση.
Τα αποτελέσματα τεκμηριώνουν ότι όλοι οι μετρήσιμοι δείκτες του νερού βρίσκονται εντός των προκαθορισμένων ορίων, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία και ότι η κανονικότητα στο δίκτυο ύδρευσης στην πόλη της Σάμου, στο Βαθύ, στην Βλαμαρή και στην Αγία Ζώνη έχει αποκατασταθεί.
Επίσης, πραγματοποιήθηκε δειγματοληπτικός έλεγχος στην Κοινότητα Πυθαγορείου καθώς και στην Κοινότητα Μυτιληνιών και τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το νερό είναι κατάλληλο προς πόση.
Οι δειγματοληψίες θα επαναληφθούν μετά την πάροδο δέκα (10) ημερών, στο πλαίσιο του πληρέστερου συστηματικού ελέγχου της παρεχόμενης ποιότητας ποσίμου νερού.
Η διασφάλιση της υγείας των δημοτών αποτελεί πρώτιστο στόχο της Δημοτικής Αρχής. Πέρα από τη συστηματική εξέταση του ποσίμου ύδατος, έχουν δρομολογηθεί διαδικασίες για την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων και του δικτύου ύδρευσης.

 

Από τον Δήμο Ανατολικής Σάμου