Νέα

Τρίτη, 19 Νοεμβρίου 2019 14:42

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΣΕ 3ΤΕΚΝΕΣ & ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΟΝ ΟΠΕΚΑ 2019

Σε εφαρμογή της απόφασης αριθ. Συν. 11/Θ2/18-11-2019 της Διαχειριστικής Επιτροπής του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ...