Νέα

Πέμπτη, 14 Νοεμβρίου 2019 10:37

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου ανακοινώνει τη διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης...