Νέα

Τετάρτη, 10 Απριλίου 2019 06:17

Χορήγηση στους συνδυασμούς καταστάσεων οφειλετών των ΟΤΑ

Όπως ρητά προβλέπεται στην περ. α της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3870/2010 «Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων...