Νέα

Τρίτη, 19 Μαρτίου 2019 07:17

Παράταση υποβολής αιτήσεων των δικαιούχων στο Πρόγραμμα πρόσβασης στους Ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς λήψης Εθνικής εμβέλειας.

Σας ενημερώνουμε ότι η διαδικασία πιστοποίησης και ένταξης των δικαιούχων στο έργο: "Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας" (Ν. 4563/2018) παρατείνεται για πέντε (5) μήνες, ήτοι μέχρι και την 19η/08/2019.