Νέα

Παρασκευή, 15 Μαρτίου 2019 07:18

Ανάρτηση τηλεοπτικών ενημερωτικών μηνυμάτων της Γ.Γ.Π.Π.

Με σκοπό την ενημέρωση κι ευαισθητοποίηση των πολιτών η Γ.Γ.Π.Π. εξέδωσε τα παρακάτω δύο ενημερωτικά μηνύματα:

1) ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ με οδηγίες προστασίας σε περίπτωση σεισμού https://www.youtube.com/watch?v=hIKK56lqFkg
2) ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΜΕ ΧΕΙΜΑΡΡΟ με οδηγίες προστασίας όταν η όδευση μας διασταρωνεται με χείμαρρο https://youtu.be/l1RXCTXmdl0