Νέα

Τρίτη, 19 Φεβρουαρίου 2019 07:10

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

Ο Δήμος Σάμου πρόκειται και το 2019, να ενισχύσει οικονομικά Αθλητικά Σωματεία και Συλλόγους που έχουν την έδρα τους εντός των ορίων του Δήμου...