Νέα

Δευτέρα, 28 Ιανουαρίου 2019 07:59

Πρόσκληση για τη κατάρτιση καταλόγων εργοληπτών Δημοσίων έργων έτους 2019

Ο Δήμος Σάμου προκειμένου να καταρτίσει καταλόγους εργοληπτών ή μελετητών που θα συμμετέχουν στις δημόσιες...