Νέα

Τρίτη, 05 Ιουνίου 2018 10:21

Κοινωνικός τουρισμός 2018-2019 εργαζομένων και ανέργων ΟΑΕΔ

Έναρξη ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για το Πρόγραμμα Επιδότησης Διακοπών Εργαζομένων, Ανέργων με Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2018-2019...