Νέα

Τετάρτη, 09 Μαΐου 2018 06:42

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Σάμου προτίθεται να κατασκευάσει πέντε (5) δεξαμενές εξυπηρέτησης εξωτερικών δικτύων ύδρευσης...