Νέα

Τρίτη, 29 Αυγούστου 2023 08:50

ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΓΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ

Στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο 2014 - 2020» ολοκληρώθηκε η πράξη «Εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας για την προβολή του πολιτιστικού πλούτου της Σάμου: Ανακαλύπτοντας εικόνες και γεύσεις του νησιού» με χρηματοδότηση του ΕΤΠΑ και του ΠΔΕ.
Έχει αναπτυχθεί ψηφιακή πλατφόρμα ολιστικής προσέγγισης του γαστρονομικού πλούτου του νησιού με στόχο την προβολή τοπικών και περιφερειακών διατροφικών προϊόντων και την ανάδειξη της υγιεινής και θρεπτικής τους αξίας, η οποία είναι επισκέψιμη στην παρακάτω διεύθυνση: