Νέα

Παρασκευή, 29 Ιουλίου 2022 06:21

Πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων έτους 2022-2023.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 1 Αυγούστου έως και 12 Αυγούστου 2022.