Νέα

Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2022 07:28

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 2022

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 2022:
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 16-06-2022 έως και 20-06-2022.