Νέα

Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2022 07:56

Ανακοίνωση Πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου

Ανακοίνωση Πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου προς αντικατάσταση προσωπικού που τέθηκε σε καθεστώς αναστολής καθηκόντων για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας κατ' εφαρμογή της περ. (α) της παρ.6 του άρθρου 206 του Ν. 4820/2021