Νέα

Παρασκευή, 17 Δεκεμβρίου 2021 09:40

Πίνακες κατάταξης-επιτυχόντων - απορριπτέων της ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 3/2021

ΠΙΝΑΚΕΣ κατάταξης-επιτυχόντων - απορριπτέων της ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 3/2021  με αριθμ. πρωτ. 11906/2021, για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ- ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ».