Νέα

Πέμπτη, 02 Δεκεμβρίου 2021 19:30

Ανάρτηση Πίνακα Κατάταξης-Επιτυχόντων- Προσληπτέων Υποψηφίων για τον Καθαρισμό των Σχολικών Μονάδων του Δήμου Ανατολικής Σάμου ( Κοινότητα Βουρλιωτών) υπ.αριθμ. 15759/2021 Ανακοίνωση.