Νέα

Παρασκευή, 12 Νοεμβρίου 2021 10:13

Πίνακες κατάταξης-επιτυχόντων - απορριπτέων της ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 2/2021

ΠΙΝΑΚΕΣ κατάταξης-επιτυχόντων - απορριπτέων της ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 2/2021  με αριθμ. πρωτ. 10937/2021, για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ- ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ».