Νέα

Πέμπτη, 24 Δεκεμβρίου 2020 10:49

Ηλεκτρονική απογραφή στρατευσίμων κλάσης 2024, μέσω ΚΕΠ

Σύμφωνα με το έγγραφο οδηγιών του ΓΕΕΘΑ, το οποίο επισυνάπτουμε, σας επισημαίνουμε τα ακόλουθα...