Νέα

Τετάρτη, 23 Δεκεμβρίου 2020 16:38

Ενημέρωση

Ενημερώνουμε τους δημότες μας ότι από σήμερα επανέρχεται στην κυκλοφορία η οδός Νοέμης Νταέλ (Παλιά Ταξιαρχία). Έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα σήμανσης και διασφάλισης έναντι του κινδύνου κατάρρευσης ή αποκόλλησης τμημάτων του κτιρίου της παλιάς Ταξιαρχίας. Λόγω της ύπαρξης των φραγμών, παρακαλούμε η χρήση του δρόμου να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή. Αρμοδίως ενημερώθηκε το τμήμα Τροχαίας Σάμου.