Νέα

Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου 2020 18:46

Έναρξη υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για την καταβολή Ειδικού Εποχικού Βοηθήματος του ΟΑΕΔ έτους 2020

Κατόπιν ενημέρωσης της υπηρεσίας μας από την Δ/νση Υπηρεσιών μιάς Στάσης –Τμήμα ένταξης διαδικασιών στα ΚΕΠ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για το ως άνω θέμα, σύμφωνα με την απόφαση της Διοίκηση του ΟΑΕΔ (Διεύθυνση Ασφάλισης -Τμήμα 2), σας πληροφορούμε ότι την 15η /9/2020 ξεκινά, ηλεκτρονικά, η υποβολή των αιτήσεων για την καταβολή του ειδικού εποχικού βοηθήματος στους εργαζόμενους των επαγγελματικών κατηγοριών, που περιλαμβάνονται στην παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν. 1836/89, όπως ισχύει. Η υποβολή των αιτήσεων για την καταβολή του ειδικού εποχικού βοηθήματος λήγει την 30η/11/2020 Ειδικότερα μέσω των ΚΕΠ, η υποβολή των αιτήσεων ξεκινά τη Δευτέρα 21/9/2020 και λήγει την Δευτέρα 30/11/2020,μέσω της διασύνδεσης του πληροφοριακού συστήματος «ΕΡΜΗΣ - ΚΕΠ» με το πληροφοριακό σύστημα του ΟΑΕΔ.
Επισυνάπτουμε την σχετική εγκύκλιο του ΟΑΕΔ για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων δικαιούχων του επιδόματος.