Νέα

Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου 2020 06:47

Ανακοίνωση κλήρωσης

Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου ανακοινώνει τη διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης ...