Νέα

Τρίτη, 09 Ιουνίου 2020 06:25

Βλάβη στο δίκτυο ύδρευσης

Λόγω βλάβης, σε κεντρικό αγωγό ύδρευσης της πόλης της Σάμου, έχει δημιουργηθεί πρόβλημα υδροδότησης στις περιοχές «Μάνα», Κατσούνι και από Πλατεία Πυθαγόρα έως ξενοδοχείο «ΣΑΜΟΣ».
Παρακαλούμε τους δημότες για όσο το δυνατόν λιγότερη κατανάλωση νερού μέχρις ότου αποκατασταθεί η βλάβη.
Ευχαριστούμε για την κατανόηση.