Νέα

Τρίτη, 02 Ιουνίου 2020 10:32

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ –ΗΡΑΙΟΥ

Αγαπητοί συνδημότες , θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σύμφωνα με το Άρθρο 23 του εγκεκριμένου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ και ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ του Δήμου μας, ισχύουν τα παρακάτω:
1)Σύμφωνα με το άρθρο 94 του Νόμου 3852/10 ¨Καλλικράτης¨ παρ. 26, οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών & λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων & οικισμών, καθώς και σε απόσταση 100 μ από τα όριά τους, υποχρεούνται στον καθαρισμό, αποψίλωση (από τα ξερά χόρτα) & απομάκρυνση όλων των υλικών (εύφλεκτων και μη) καθώς & των σκουπιδιών που βρίσκονται εντός αυτών.
2)Οι υπεύθυνοι οφείλουν να τα περιφράσσουν σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος Οικοδομικού Κανονισμού και να προβαίνουν σε τακτική καθαριότητα και αποψίλωση.
3)Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου , εφ' όσον διαπιστωθεί παράβαση της παρούσας διάταξης, αποκαθιστά την καθαριότητα και την ασφάλεια του οικοπέδου, καταλογίζοντας όλες τις σχετικές δαπάνες καθαρισμού, απολύμανσης, περίφραξης και ασφάλισης του χώρου σε βάρος των υπευθύνων και υποβάλλεται μήνυση για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα.