Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση της υπηρεσίας ''ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΙΚΡΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΓΙΑΣ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΑΥΠΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ…
Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για ανάθεση της σύμβασης ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ &…