Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

O Δήμος Ανατολικής Σάμου διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:Βελτίωση – αποκατάσταση εσωτερικής οδοποιίας Κοινοτήτων Σαμίων…
O ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ Διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥΕκτιμώμενης αξίας 98.219,66…
Διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού η οποία αφορά : 1) Προμήθεια ενός (1)…
Διενέργεια φανερής  προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την  παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού,παραλίας έτους 2022, προς  τρίτους με σύναψη μισθωτικής…
Παρασκευή, 06 Μαΐου 2022 05:24

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου Διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:"ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ".Εκτιμώμενης αξίας…
Πέμπτη, 05 Μαΐου 2022 09:00

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΟΚΚΑΡΙΟΥ

Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου Διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:"ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΟΚΚΑΡΙΟΥ". Εκτιμώμενης αξίας 209.401,71 Ευρώ…
Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ Εκτιμώμενης αξίας 139.443,15 € Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.…
Διακήρυξη με ανοιχτή διαδικασία  για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων στο Κοκκάρι (θέσεις Μοσχονήσι και Τεπέ)
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ Εκμίσθωσης   Δημοτικού καταστήματος που βρίσκεται εντός Δημοτικού Κήπου της Κοινότητας Σαμίων