Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την  "Προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος υπόγειων κάδων" για την αναβάθμιση αστικού εξοπλισμού προυπολογισμού 222.300,  ευρώ με…
Διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία "Επισκευή και συντήρηση οχημάτων & μηχανημάτων του Δήμου Ανατολικής Σάμου, προυπολογισμού 175.500,00 € με…
Απάντηση σε αίτημα χορήγησης παράτασης ημερομηνίας κατάθεσης προσφορών για το διαγωνισμό 124036 "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΣΑΜΟΥ, ΒΑΘΕΟΣ, ΠΑΛ/ΚΑΣΤΡΟΥ…
Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου σας γνωρίζει ότι προτίθεται να προβεί στην ανάθεση υπηρεσίας τεχνικού ασφαλείας για τους εργαζομένους του Δήμου…