Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό ανάθεσης της προμήθειας ''ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΙΩΝ, ΒΑΘΕΟΣ, ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΧΩΡΑΣ (ΠΟΤΟΚΑΚΙ)…
Ο Δήμος Ανατολικής  Σάμου διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΣΑΜΟΥΕκτιμώμενης…
Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση της σύμβασης <<ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ>> προϋπλογισμού…
ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος κοινοχρήστων ποδηλάτων»
O Δήμος Ανατολικής Σάμου, προκηρύσσει ανοιχτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την ανάθεση του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΣΑΜΟΥ» εκτιμώμενης αξίας 40.000,00 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου…
Δημοπρασία  Μίσθωσης χώρων στάθμευσης στην Κοινότητα Σαμίων του Δήμου Ανατολικής Σάμου
Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου προσφύγει στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μετά από άγονο διαγωνισμό και σχετική σύμφωνη γνώμη της…
Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου Διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΕΡΙΞ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ…