Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Για την πρόσληψη προσωπικού (3ων ατόµων), µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, ΥΕ εργατών καθαριότητας...
Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την "Προμήθεια κάδων και καλαθιών απορριμμάτων" συνολικού προυπολογισμού 69.919,20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την  υπηρεσία «Επισκευή και συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Ανατολικής Σάμου, καθώς και των…
Διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ενός απορριμματοφόρου οχήματος με σύστημα συμπίεσης τύπου περιστρεφόμενου τυμπάνου χωρητικότητας 12 m3»,