Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την  «Προμήθεια εξοπλισμού συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων προερχόμενων από προσφυγικές ροές στο νησί της Σάμου»
Για την πρόσληψη προσωπικού (3ων ατόµων), µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, ΥΕ εργατών καθαριότητας...
Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την "Προμήθεια κάδων και καλαθιών απορριμμάτων" συνολικού προυπολογισμού 69.919,20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την  υπηρεσία «Επισκευή και συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Ανατολικής Σάμου, καθώς και των…