Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΥ (ΔΕ ΒΑΘΕΟΣ & ΔΕ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ)
Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την "Παροχή Υπηρεσιών για τις Γραφιστικές Μουσειακές Παραγωγές-Εκτυπώσεις και παραγωγή Οπτικοακουστικών και Ψηφιακών Εφαρμογών", στα πλαίσια…
ANOIKΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ
Πέμπτη, 17 Αυγούστου 2017 07:42

Προκήρυξη Ειδικού συνεργάτη

Για την πρόσληψη ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη με Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, βάσει των διατάξεων...
Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την εκτέλεση της υπηρεσίας «Ανάθεση σε ιδιώτη κτηνίατρο της φροντίδας αδέσποτων ζώων ...
Δημοπρασία για την μίσθωση ενός (1) ιδιωτικού πηγαδιού στην περιοχή "Ποτάμι" Καρλοβάσου για τις ανάγκες ύδρευσης της Δ.Κ. Καρλοβάσου 
Δευτέρα, 10 Ιουλίου 2017 10:44

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της υπηρεσίας " Αποκατάσταση του σκάφους ΓΕΩΡΓΙΟΣ τύπου τρεχαντήρι για το μουσείο Ναυπηγικών…
Δημοπρασία για την εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού - παραλίας 2017.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΥΠΟΕΡΓΟ 8 - ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΑΥΠΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ