Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2020 10:50

Διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΛΥΟΜΕΝΟΥ ΟΙΚΙΣΚΟΥ ΣΤΗ Χ.Ζ ΛΙΜΕΝΑ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ ΣΑΜΟΥ»

Διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  ΛΥΟΜΕΝΟΥ ΟΙΚΙΣΚΟΥ ΣΤΗ Χ.Ζ ΛΙΜΕΝΑ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ ΣΑΜΟΥ»,  αρχικού προϋπολογισμού 100.000,00€μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).