Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Τρίτη, 28 Ιανουαρίου 2020 12:17

Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκποίηση των προς περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων