Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Δευτέρα, 30 Δεκεμβρίου 2019 15:24

Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΝΗΣΟΥ ΣΑΜΟΥ»