Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου 2019 07:59

Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου της πράξης : ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΥ