Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Δευτέρα, 11 Νοεμβρίου 2019 11:28

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σάμου διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία (ορθή επανάληψη) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: "Διαμόρφωση πεζοδρομίων και λοιπών εργασιών λιμένα Μαλαγαρίου"