Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Πέμπτη, 04 Ιουλίου 2019 10:29

Ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: Μελέτη υποθαλάσσιου παραγωγικού πάρκου στον Μαραθόκαμπο Σάμου.