Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Πέμπτη, 13 Ιουνίου 2019 09:06

Ο Δήμος Σάμου διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΤΝΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΥ