Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Δευτέρα, 10 Ιουνίου 2019 09:16

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος παροχής υπηρεσίας τεχνικού ασφαλείας για τον Δήμο Σάμου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος παροχής υπηρεσίας τεχνικού ασφαλείας για τον Δήμο Σάμου