Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Δευτέρα, 06 Μαΐου 2019 10:46

Ο Δήμος Σάμου διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΩΔΟΜΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΜΑΛΑΓΑΡΙΟΥ ΣΑΜΟΥ".