Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Πέμπτη, 18 Απριλίου 2019 06:04

Ο Δήμος Σάμου διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΥ ΠΛΑΤΑΝΟΥ