Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Τρίτη, 09 Απριλίου 2019 05:44

Διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού της υπηρεσίας «Επισκευή και συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Σάμου, καθώς και των μηχανικών μερών τους»

Διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας «Επισκευή και συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Σάμου, καθώς και των μηχανικών μερών τους», προϋπολογισμού 127.413,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.