Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Δευτέρα, 08 Απριλίου 2019 06:06

Ο Δήμος Σάμου διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ANABΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕ ΒΑΘΕΟΣ