Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Πέμπτη, 04 Απριλίου 2019 07:19

O Δήμος Σάμου, προκηρύσσει ανοιχτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την ανάθεση του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Δ. ΥΔΡΟΥΣΣΑΣ»