Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Πέμπτη, 04 Απριλίου 2019 06:18

Συνοπτικός διαγωνισμός για την "παροχή υπηρεσιών συμβούλου και εμπειρογνώμονα για την υλοποίηση δράσεων που εντάσσονται στα Π.Ε.1.4.3, 2.4.2, 3.4.5 και 4.4.3 της πράξης «ΑνΔιΚαΤ: Καταδυτικές διαδρομές σε θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές της Ανατολι