Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Τρίτη, 02 Απριλίου 2019 06:40

Διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού της υπηρεσίας «Υπηρεσίες συλλογής δεδομένων, τεκμηρίωση ψηφιακής βάσης δεδομένων, προμήθεια εξοπλισμού και αποτίμησης αποτελεσμάτων του έργου irc-hermes

Διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας «Υπηρεσίες συλλογής δεδομένων, τεκμηρίωση ψηφιακής βάσης δεδομένων, προμήθεια εξοπλισμού και αποτίμησης αποτελεσμάτων στα πλαίσια του έργου irc-hermes του προγράμματος Βαλκανικής – Μεσογείου», προϋπολογισμού 87.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.