Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2019 06:32

Διενέργεια δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (κυλικείο-αναψυκτήριο) στο δημοτικό θέατρο Αη Γιαννάκη της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέος.

Διενέργεια δημοπρασίας πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (κυλικείο-αναψυκτήριο) στο δημοτικό θέατρο Αη Γιαννάκη της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέος.