Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Τετάρτη, 05 Δεκεμβρίου 2018 08:07

Διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας μηχανημάτων έργου και οχημάτων του Δήμου Σάμου

Διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού "Προμήθειας μηχανημάτων έργου και οχημάτων  του Δήμου Σάμου"