Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Τρίτη, 30 Οκτωβρίου 2018 08:55

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΥ

Σας γνωρίζουμε ότι έχει συνταχθεί ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της αναλυτικής διακήρυξης και της προκήρυξης του διαγωνισμού του έργου ‘’ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΥ’’ τις οποίες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό.

Ο Δήμος Σάμου, προκηρύσσει την με ανοιχτή διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 264 του Ν. 4412/2016 επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΥ», με προϋπολογισμό 2.777.777,78 ΕΥΡΩ (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 17%)...