Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2018 07:46

Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, για προμήθεια ημιφορτηγού οχήματος 4Χ4, για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σάμου

Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας ημιφορτηγού οχήματος 4Χ4 με επιμηκύμενη καμπίνα για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σάμου.