Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Πέμπτη, 04 Οκτωβρίου 2018 06:38

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για σίτιση μαθητών μουσικού Γυμνασίου Σάμου

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια σίτισης μαθητών του μουσικού Γυμνασίου Σάμου έτους 2018-2019, σύμφωνα με την συνημμένη τεχνική έκθεση.
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για τα ανωτέρω είδη μέχρι την 8-10-2018