Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Πέμπτη, 13 Σεπτεμβρίου 2018 07:00

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΞΕΝΙΑ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

O Δήμος Σάμου, προκηρύσσει ανοιχτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την ανάθεση του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΞΕΝΙΑ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ», εκτιμώμενης αξίας 2.000.000,00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ 17%).