Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Δευτέρα, 11 Ιουνίου 2018 08:13

Περίληψη διακήρυξης επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου παραλίας Γάγκου Δημοτικής Κοινότητας Σαμίων.

Περίληψη διακήρυξης επαναληπτικής δημοπρασίας Για την εκμίσθωση δημοτικού  ακινήτου παραλίας Γάγκου Δημοτικής Κοινότητας  Σαμίων.